Nakládání s odpady       

Pro ukládání spalitelného materiálu a ekologicky nezávadného odpadu je určen prostor ve sběrné ohradě v Újezdě.

Pro ukládání stavebního odpadu je určen prostor za Obecním domem v Újezdě. Suť nesmí obsahovat umělé hmoty, asfalty, eternity a dřevo.

Skládky spravuje pan Josef Urban, Újezd 58, telefon: 728 264 853 nebo 724 720 370

Nutno se předem domluvit na dni a času uložení odpadu.

Svoz nebezpečného odpadu, jako jsou barvy, autobaterie, elektrozařízení a oleje je uskutečňován 2x ročně. Občané jsou vždy předem informováni o jeho termínech.

OÚ Smilovice