Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a oficiální dokumenty

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška, kterou se vydává požární řád obce Smilovice

03.10.2007

Vyhláška o veřejném pořádku

03.10.2007

Vyhláška, kterou se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 03.10.2007
Vyhláška školský obvod MŠ.pdf 28.4.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1 - 2019.pdf 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2 - 2019.pdf 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 3 - 2019.pdf

          01.01.2020

OZV 1-2021 - MP obecní systém -obec Smilovice[1].pdf

          01.01.2022

Jiné

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací