Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpadové hospodářství

Nakládání s odpadem a poplatky za likvidaci odpadu

 • komunální odpad – v popelnicích, případně pytlech od společnosti COMPAG, je svážen svozovou firmou každé pondělí ( pytle od svozové firmy možno zakoupit na OÚ )
 • plasty – kontejnery na tříděný odpad na sběrných místech v každé místní části, svoz prováděn jednou týdně
 • papír - kontejnery na tříděný odpad na sběrných místech v každé místní části, svoz prováděn jednou za čtrnáct dní
 • sklo - kontejnery na tříděný odpad na sběrných místech v každé místní části, svoz prováděn jednou za měsíc
 • tetrapak - kontejnery na tříděný odpad na sběrných místech v každé místní části, svoz prováděn jednou za měsíc
 • rostlinné oleje a tuky – sběrná nádoba umístěna v prostorech za prodejnou potravin ve Smilovicích, likvidace prováděna průběžně dle potřeby, oleje a tuky nutno vkládat do nádoby v plastových lahvích
 • textil – možno vkládat do sběrného kontejneru za prodejnou ve Smilovicích
 • objemný odpad – možno odevzdat na sběrném místě v Újezdě, za objemný odpad jsou považovány koberce, linolea, křesla, gauče, apod. V případě vyklízení nemovitosti nebo nashromáždění velkého množství objemného odpadu je možno nechat přistavit velkoobjemový kontejner. Obec účtuje 500,-- Kč za přistavení a odvoz kontejneru na skládku a původce odpadu je povinnen uhradit skládkovné
 • stavební suť – stavební suť v množství do 400 kg/rok/nemovitost je možno složit v prostorách sběrného dvora v Újezdě, předem nutno kontaktovat starostu obce. V případě většího množství stavební suti je možno objednat přistavení a odvoz kontejneru za částku 250,-- Kč, skládkovné hradí původce odpadu
 • bioodpad – rostlinného původu – kontejnery jsou umístěny v každé místní části, nutno vkládat pouze rostlinný odpad bez větví
 • větve a látky přírodního charakteru – ve Smilovicích za rybníkem, případně možno domluvit po konzultaci se správcem sběrného místa v Újezdě
 • nebezpečný odpad – možno umístit na sběrném místě v Újezdě po dohodě se správcem, odvážen svozovou firmou 2 x ročně

Placení poplatku

poplatek je možno hradit od 1.1. kalendářního roku jednorázově nebo ve dvou stejných splátkách. První splátka musí být uhrazena do 30.4. daného kalendářního roku a druhá splátka poplatku musí být uhrazena do 31.10. daného kalendářního roku. Případně je možné uhradit poplatek jednorázově v plné výši a to do 30.4.

Poplatek je možno uhradit hotově na pokladně OÚ Smilovice nebo bankovním převodem  - číslo účtu 8527181/0100

Výše poplatku : 

 • trvale žijící osoba/rok – 700,-- Kč
 • objekt bez trvale hlášených osob/rok – 700,-- Kč                                                                                                                  

- variabilní symbol – je složen ze dvou částí, první část je označení části obce, druhá část je číslo popisné, pokud není, číslo parcelní

označení částí obce – 10 – Bratronice,  20 – Rejšice,  30 – Smilovice,  40 – Újezd

 50 – Újezdec

Kontakty :

starosta obce – 607 669 612

sběrné místo Újezd ( pan Urban  ) – 728 264 853

kancelář hospodářky OÚ – 326 357 286